De natuur kent een proces, dat al begonnen is vanaf het eerste moment van leven: nieuwe diersoorten ontstaan, andere soorten verdwijnen.
Het is een normale cyclus, maar helaas gebeuren er dingen die het een en ander overhoop gooien.

De meteoorinslag, vermoedelijk verantwoordelijk voor het uitsterven van de dinosaurussen, is een voorbeeld daarvan.
De ander is ons meer bekend: de mens zelf! Hoewel, volgens de evolutieleer, de mens ook voortkomt uit dieren, en misschien ook als zodanig gezien moet worden, is dit merkwaardige wezen toch net iets anders dan de rest van de beestenbende op onze aardbol.
En dat anders zijn is voor een groot deel verantwoordelijk voor het feit, dat vele andere dieren op het punt staan uit te sterven.

Organisaties die helpen bij het vertragen/oplossen van dit probleem is voor ons een trigger geweest om dit soort modellen die wij op de website aanbieden te ontwerpen.
Wij van Ferarum willen ons hard maken om deze organisaties te helpen.

Team Ferarum